Acacia koaia Hillebr. ᱓᱔ ᱑᱐ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Acacia koaia ᱵᱟᱦᱟ
flower
Acacia koaia ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Acacia koaia ᱡᱚ
fruit
Acacia koaia ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Acacia koaia ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Acacia koaia Hillebr.
ᱦᱟᱣᱟᱭ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Acacia
ᱡᱟᱹᱛ
Acacia koaia Hillebr.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱚᱥ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱤᱭᱟᱹᱠᱚ
  ᱟᱞᱴᱤᱴᱭᱩᱰ
  Frequency of occurrence of the species in the observations feed

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1