Gomphrena globosa L. ᱑᱐᱐ ᱑,᱗᱖᱕ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Gomphrena globosa ᱵᱟᱦᱟ
flower
Gomphrena globosa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Gomphrena globosa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Gomphrena globosa ᱮᱴᱟᱜ
other
Gomphrena globosa L.
ᱦᱟᱣᱟᱭ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Amaranthaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Gomphrena
ᱡᱟᱹᱛ
Gomphrena globosa L.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • HARMFUL ORGANISM HOSTS
   • crop diseases
  • ENVIRONMENTAL USES
   • ornamental

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 24

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 25