Akebia quinata (Houtt.) Decne.᱑᱐᱐ ᱔᱖᱕ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
flower
Akebia quinata ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Akebia quinata ᱡᱚ
fruit
Akebia quinata ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Akebia quinata ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Akebia quinata (Houtt.) Decne.
ᱟᱠᱨᱚᱢᱚᱠ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Lardizabalaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Akebia
ᱡᱟᱹᱛ
Akebia quinata (Houtt.) Decne.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 19

Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 14

Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ
Akebia quinata ᱵᱟᱦᱟ