Deyeuxia curvula Wedd. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Deyeuxia curvula ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Deyeuxia curvula Wedd.
ᱴᱨᱚᱯᱤᱠᱟᱞ ᱮᱱᱰᱮᱥ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Poaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Deyeuxia
ᱡᱟᱹᱛ
Deyeuxia curvula Wedd.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
    Altitudes
    Frequency of occurrence of the species in the observations feed

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ