Deyeuxia vicunarum Wedd. ᱒᱔ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Deyeuxia vicunarum ᱵᱟᱦᱟ
flower
Deyeuxia vicunarum ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Deyeuxia vicunarum ᱡᱚ
fruit
Deyeuxia vicunarum ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Deyeuxia vicunarum Wedd.
ᱴᱨᱚᱯᱤᱠᱟᱞ ᱮᱱᱰᱮᱥ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Poaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Deyeuxia
ᱡᱟᱹᱛ
Deyeuxia vicunarum Wedd.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
    Altitudes
    Frequency of occurrence of the species in the observations feed

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ