Erucaria microcarpa Boiss. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Erucaria microcarpa ᱵᱟᱦᱟ
flower
Erucaria microcarpa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Erucaria microcarpa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Erucaria microcarpa Boiss.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Brassicaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Erucaria
ᱡᱟᱹᱛ
Erucaria microcarpa Boiss.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 2