Abronia bigelovii Heimerlᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Abronia bigelovii ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Abronia bigelovii Heimerl
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Nyctaginaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Abronia
ᱡᱟᱹᱛ
Abronia bigelovii Heimerl
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 2

Abronia bigelovii ᱛᱟᱦᱮᱸ
Abronia bigelovii ᱛᱟᱦᱮᱸ