Hopea pubescens Ridl. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ

Hopea pubescens ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Hopea pubescens ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Hopea pubescens ᱮᱴᱟᱜ
other
Hopea pubescens Ridl.
ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Dipterocarpaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Hopea
ᱡᱟᱹᱛ
Hopea pubescens Ridl.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
    Altitudes
    Frequency of occurrence of the species in the observations feed

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ