Bartsia crenoloba Wedd. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Bartsia crenoloba ᱵᱟᱦᱟ
flower
Bartsia crenoloba ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Bartsia crenoloba ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Bartsia crenoloba Wedd.
ᱡᱮᱜᱮᱛ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Orobanchaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Bartsia
ᱡᱟᱹᱛ
Bartsia crenoloba Wedd.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  Altitudes
  Frequency of occurrence of the species in the observations feed

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ