Eragrostis curvula (Schrad.) Nees ᱓᱘ ᱒᱖ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Eragrostis curvula ᱵᱟᱦᱟ
flower
Eragrostis curvula ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Eragrostis curvula ᱡᱚ
fruit
Eragrostis curvula ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Eragrostis curvula ᱮᱴᱟᱜ
other
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
ᱡᱮᱜᱮᱛ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Poaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Eragrostis
ᱡᱟᱹᱛ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ENVIRONMENTAL USES
   • erosion control
   • revegetator
  • FORAGE
   • fodder
  • WEED
   • seed contaminant
  ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
  Altitudes
  Frequency of occurrence of the species in the observations feed

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ