Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Acoelorrhaphe wrightii ᱵᱟᱦᱟ
flower
Acoelorrhaphe wrightii ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Acoelorrhaphe wrightii ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Acoelorrhaphe wrightii ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.
ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Arecaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Acoelorrhaphe
ᱡᱟᱹᱛ
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    ᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱚᱡᱭ
    Altitudes
    Frequency of occurrence of the species in the observations feed

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ