Severná Afrika Rastliny severnej Afriky Preskúmať

Acer campestre L.

Javor poľný
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.

Javor montpeliérsky
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill.

Javor kalinolistý
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus