Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub 71 58 Pozorovania

Clivia x cyrtanthiflora Kvet
flower
Clivia x cyrtanthiflora List
leaf
Clivia x cyrtanthiflora Plod
fruit
Clivia x cyrtanthiflora Habitus
habit
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub
Antily
Čeľaď
Amaryllidaceae
Rod
Clivia
Druh
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub
Bežný názov
    Fenológia
    Výšky
    Frekvencia výskytu druhu na nástenke pozorovaní