Trattinnickia burserifolia Mart.Svetová flóraPozorovanie

Overené pozorovanieNot reviewed observation
Potvrdený názov

Trattinnickia burserifolia Mart.

Navrhované názvy Hlasovať za názov druhu

Nesprávne určené pozorovanie? Hlasovať za

Zahŕňa pozorovanie fotografie viacerých rastlín? Hlasovať za

Trattinnickia burserifolia List
leaf

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Trattinnickia burserifolia Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Dodatočné informácieVerejné údaje

Dátum vytvorenia: 6. máj 2024
Naposledy revidované: 6. máj 2024

Obrázky

cc-by-sa

Pozorovanie

cc-by
Plots

This observation is not shared in any plot.