Cévennes Flóra Národného parku CévennesPreskúmať

Agrimonia

Agrimonia

12 947 9 350 Pozorovania
2 druhy
Alchemilla

Alchemilla

4 771 3 629 Pozorovania
14 druhy
Amelanchier

Amelanchier

6 623 4 929 Pozorovania
1 druh
Aphanes

Aphanes

477 396 Pozorovania
2 druhy
Argentina

Argentina

5 083 4 260 Pozorovania
1 druh
Comarum

Comarum

1 109 820 Pozorovania
1 druh
Cotoneaster

Cotoneaster

6 793 5 324 Pozorovania
3 druhy
Crataegus

Crataegus

44 579 34 705 Pozorovania
4 druhy
Cydonia

Cydonia

10 315 7 879 Pozorovania
1 druh
Drymocallis

Drymocallis

550 289 Pozorovania
1 druh
Filipendula

Filipendula

17 082 13 102 Pozorovania
2 druhy
Fragaria

Fragaria

14 844 12 206 Pozorovania
3 druhy
Geum

Geum

22 196 16 643 Pozorovania
4 druhy
Malus

Malus

14 743 10 797 Pozorovania
2 druhy
Potentilla

Potentilla

29 506 22 319 Pozorovania
15 druhy
Poterium

Poterium

308 201 Pozorovania
2 druhy
Prunus

Prunus

171 894 131 977 Pozorovania
12 druhy
Pyracantha

Pyracantha

15 807 12 344 Pozorovania
1 druh
Pyrus

Pyrus

15 184 11 028 Pozorovania
4 druhy
Rosa

Rosa

62 320 48 124 Pozorovania
25 druhy
Rubus

Rubus

32 434 24 322 Pozorovania
19 druhy
Sanguisorba

Sanguisorba

3 523 2 840 Pozorovania
1 druh
Sorbaria

Sorbaria

18 11 Pozorovania
1 druh
Sorbus

Sorbus

34 463 26 348 Pozorovania
6 druhy
Spiraea

Spiraea

12 497 10 125 Pozorovania
1 druh