Cévennes Flóra Národného parku Cévennes Preskúmať

Acer campestre L. LC

Javor poľný
Sapindaceae 11 633 9 295 Pozorovania
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

Javor montpeliérsky
Sapindaceae 2 262 1 687 Pozorovania
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

Javorovec jaseňolisty - Negundo aceroides
Sapindaceae 9 853 7 420 Pozorovania
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

Javor kalinolistý
Sapindaceae 1 852 1 351 Pozorovania
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

Javor mliečny
Sapindaceae 10 412 8 088 Pozorovania
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

Javor horský
Sapindaceae 13 291 10 636 Pozorovania
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum L. VU

Pagaštan konský
Sapindaceae 10 353 7 959 Pozorovania
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum