Cévennes Flóra Národného parku Cévennes Preskúmať

Acer campestre L. LC

Javor poľný
Sapindaceae 15 346 12 183 Pozorovania
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

Javor montpeliérsky
Sapindaceae 3 192 2 408 Pozorovania
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

Javorovec jaseňolisty - Negundo aceroides
Sapindaceae 13 074 9 764 Pozorovania
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

Javor kalinolistý
Sapindaceae 2 051 1 511 Pozorovania
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L. LC

Javor mliečny
Sapindaceae 13 159 10 192 Pozorovania
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

Javor horský
Sapindaceae 17 076 13 461 Pozorovania
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum L. VU

Pagaštan konský
Sapindaceae 13 467 10 276 Pozorovania
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum