Cévennes Flóra Národného parku Cévennes Preskúmať

Chondrilla juncea L.

Chondrila prútnatá
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea