Cévennes Flóra Národného parku Cévennes Preskúmať

Colutea arborescens L.

Mechúrnik stromkovitý
Fabaceae 1 863 1 365 Pozorovania
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens