Cévennes Flóra Národného parku Cévennes Preskúmať

Galinsoga parviflora Cav.

Žltnica maloúborová
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora