Gardens by the Bay - Cloud Forest (Les oblakov) SingapurIdentifikovať

Otázka

Identifikovať / Prispieť Pl@ntNet-u

Pozorovanie akceptuje len 1 až 4 fotografie tej istej rastliny
Pre identifikáciu je potrebná aspoň jedna fotografia listu, kvetu, ovocia alebo kôry
Odporúča sa používať obrázky s týmito rozmermi x: 1280px

Odporúča sa používať obrázky s týmito rozmermiOdporúča sa používať obrázky s týmito rozmermi
alebo