Bridelia cathartica G. Bertol. 40 4 Pozorovania

Bridelia cathartica List
leaf
Bridelia cathartica Plod
fruit
Bridelia cathartica Kôra
bark
Bridelia cathartica G. Bertol.
Stromy Južnej Afriky
Čeľaď
Phyllanthaceae
Rod
Bridelia
Druh
Bridelia cathartica G. Bertol.
Bežný názov
  Červený zoznam IUCN
  Najmenej ohrozený
  Trend obyvateľstva: Stabilný
  Fenológia
  Výšky
  Frekvencia výskytu druhu na nástenke pozorovaní