Calodendrum capense (L.f.) Thunb. 148 45 Pozorovania

Calodendrum capense Kvet
flower
Calodendrum capense List
leaf
Calodendrum capense Plod
fruit
Calodendrum capense Kôra
bark
Calodendrum capense Habitus
habit
Calodendrum capense Ďalší
other
Calodendrum capense (L.f.) Thunb.
Stromy Južnej Afriky
Čeľaď
Rutaceae
Rod
Calodendrum
Druh
Calodendrum capense (L.f.) Thunb.
Bežný názov
  Červený zoznam IUCN
  Najmenej ohrozený
  Trend obyvateľstva: Stabilný
  Fenológia
  Výšky
  Frekvencia výskytu druhu na nástenke pozorovaní