Stromy Južnej Afriky Pôvodné stromy Južnej Afriky Preskúmať

Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra