Stromy Južnej Afriky Pôvodné stromy Južnej Afriky Štatistiky

286 ilustrované druhy

290 druhy

1 499 príspevky

8 745 užívatelia

288 765 dotazy
3 368 pozorovania zdieľané v tejto flóre

1 539 platné pozorovania

36 748 pl@ntNet pozorovania sa zhodujú s touto flórou

55 622 pl@ntNet fotografie sa zhodujú s touto flórou