Svetová flóra Rastliny svetovej flóryPreskúmať

Brassica juncea (L.) Czern.

 
1 405 1 151 Pozorovania
Brassicaceae
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica oleracea L.DD
Nedostatočné údaje

Kapusta obyčajná
8 419 7 052 Pozorovania
Brassicaceae
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

 
3 872 2 889 Pozorovania
Brassicaceae
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Kapsička pastierska
9 979 7 740 Pozorovania
Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
2 670 2 117 Pozorovania
Brassicaceae
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Lepidium didymum L.

 
1 468 1 055 Pozorovania
Brassicaceae
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

Žerucha záhradná
879 716 Pozorovania
Brassicaceae
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Lobularia maritima (L.) Desv.

Lobulária prímorská
12 997 10 771 Pozorovania
Brassicaceae
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

Mesačnica ročná
20 569 16 461 Pozorovania
Brassicaceae
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Raphanus sativus L.

Reďkev siata
51 35 Pozorovania
Brassicaceae
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

 
3 178 2 174 Pozorovania
Brassicaceae
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Sisymbrium irio L.

 
2 478 1 554 Pozorovania
Brassicaceae
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Huľavníkovec lekársky
6 027 4 052 Pozorovania
Brassicaceae
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Thlaspi arvense L.

Peniažtek roľný
2 753 2 091 Pozorovania
Brassicaceae
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense