Svetová flóra Rastliny svetovej flóry Preskúmať

Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

Mliečnik drobný
Euphorbiaceae 499 306 Pozorovania
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia helioscopia L.

Mliečnik kolovratcový
Euphorbiaceae 7 673 6 496 Pozorovania
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 662 500 Pozorovania
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia paralias L.

 
Euphorbiaceae 2 833 2 021 Pozorovania
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

Mliečnik okrúhlolistý
Euphorbiaceae 5 765 4 796 Pozorovania
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Mercurialis annua L.

Bažanka ročná
Euphorbiaceae 5 895 4 575 Pozorovania
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua

Ricinus communis L.

Ricín obyčajný
Euphorbiaceae 9 762 7 845 Pozorovania
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis