Solidago rugosa Mill. 430 330 Pozorovania

Solidago rugosa Kvet
flower
Solidago rugosa List
leaf
Solidago rugosa Plod
fruit
Solidago rugosa Kôra
bark
Solidago rugosa Habitus
habit
Solidago rugosa Ďalší
other
Solidago rugosa Mill.
USA
Čeľaď
Asteraceae
Rod
Solidago
Druh
Solidago rugosa Mill.
Bežný názov
    Fenológia
    Výšky
    Frekvencia výskytu druhu na nástenke pozorovaní