Ordesa Plants of Ordesa National Park Preskúmať

Abies alba Mill.

Jedľa biela
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Acer campestre L.

Javor poľný
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.

Javor montpeliérsky
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill.

Javor kalinolistý
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Amelanchier ovalis Medik.

Muchovník vajcovitý
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Arbutus unedo L.

Jahodovec obyčajný
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Atropa belladonna L.

Ľuľkovec zlomocný
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna

Berberis vulgaris L.

Dráč obyčajný
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Betula pendula Roth

Breza previsnutá
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Bryonia cretica L.

Posed dvojdomý
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica

Buxus sempervirens L.

Krušpán vždyzelený
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens

Castanea sativa Mill.

Gaštan jedlý
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Clematis recta L.

Plamienok vzpriamený
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

Plamienok plotný
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Colutea arborescens L.

Mechúrnik stromkovitý
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens

Cornus sanguinea L.

Svib krvavý
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Corylus avellana L.

Lieska obyčajná
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Crataegus monogyna Jacq.

Hloh jednosemenný
Rosaceae 15,381
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

Eupatorium cannabinum L.

Konopáč obyčajný
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Ficus carica L.

Figovník obyčajný
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Fraxinus angustifolia Vahl

Jaseň úzkolistý
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L.

Jaseň štíhly
Oleaceae 10,631
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Hedera helix L.

Brečtan popínavý
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Humulus lupulus L.

Chmeľ obyčajný
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus

Ilex aquifolium L.

Cezmína ostrolistá
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Juniperus communis L.

Borievka obyčajná
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Loading...