Ordesa Rastliny Národného parku Ordesa Preskúmať

Fraxinus angustifolia Vahl

Jaseň úzkolistý
Oleaceae 3 617
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L.

Jaseň štíhly
Oleaceae 12 775
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior