Ordesa Rastliny Národného parku Ordesa Štatistiky

140 ilustrované druhy

146 druhy

1 001 príspevky

9 189 užívatelia

189 669 dotazy
1 608 pozorovania zdieľané v tejto flóre

649 platné pozorovania

704 402 pl@ntNet pozorovania sa zhodujú s touto flórou

922 546 pl@ntNet fotografie sa zhodujú s touto flórou