Psidium guajava L. Úžitkové rastliny Ázie Pozorovanie

Juna Mardani
Juna Mardani 18. feb 2021

Pravdepodobný názov
Potvrdený názov

Psidium guajava L.

Navrhované názvy Hlasovať za názov druhu

Nesprávne určené pozorovanie? Hlasovať za

Psidium guajava Plod
fruit

Hlasovať za orgán

Naposledy revidované: 7. máj 2021

Obrázky

cc-by-sa

Pozorovanie

cc-by
Groups

This observation is not shared in any group.