Úžitkové rastliny Ázie Úžitkové rastliny Ázie Preskúmať

Ricinus communis L.

Ricín obyčajný
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis