Úžitkové rastliny Ázie Úžitkové rastliny Ázie Preskúmať

Eruca sativa Mill.

Eruka siata
Brassicaceae 655 438 Pozorovania
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa