Úžitkové rastliny Ázie Úžitkové rastliny Ázie Preskúmať

Galinsoga parviflora Cav.

Žltnica maloúborová
Asteraceae 2 041 1 645 Pozorovania
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora