Les Ecologistes de l'Euzière - Identifikovať

Otázka

Identifikovať / Prispieť Pl@ntNet-u

Pozorovanie akceptuje len 1 až 4 fotografie tej istej rastliny
Pre identifikáciu je potrebná aspoň jedna fotografia listu, kvetu, ovocia alebo kôry
Odporúča sa používať obrázky s týmito rozmermi x: 1280px

Odporúča sa používať obrázky s týmito rozmermi Odporúča sa používať obrázky s týmito rozmermi