Svetové rastliny Svetové rastliny Preskúmať

Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica