Svetová flóra Rastliny svetovej flóryPreskúmať

Ilex aquifolium L.LC
Najmenej ohrozený

Cezmína ostrolistá
15 321 12 215 Pozorovania
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Ilex verticillata (L.) A. GrayLC
Najmenej ohrozený

Cezmína praslenovitá
1 165 929 Pozorovania
Aquifoliaceae
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata