Západná Európa Rastliny Západnej Európy Preskúmať

Acer campestre L. LC

Javor poľný
Sapindaceae 14 219 11 389 Pozorovania
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer japonicum Thunb. LC

 
Sapindaceae 1 232 1 018 Pozorovania
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer monspessulanum L. LC

Javor montpeliérsky
Sapindaceae 2 792 2 115 Pozorovania
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

Javorovec jaseňolisty - Negundo aceroides
Sapindaceae 11 780 8 835 Pozorovania
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

Javor kalinolistý
Sapindaceae 1 522 1 125 Pozorovania
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer palmatum Thunb. LC

Javor dlaňolistý
Sapindaceae 9 377 7 924 Pozorovania
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer platanoides L. LC

Javor mliečny
Sapindaceae 12 110 9 464 Pozorovania
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

Javor horský
Sapindaceae 15 753 12 524 Pozorovania
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rubrum L. LC

Javor červený
Sapindaceae 4 744 3 987 Pozorovania
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum

Acer saccharinum L. LC

Javor cukrový
Sapindaceae 6 079 4 773 Pozorovania
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Acer saccharum Marshall LC

Javor cukrodarný
Sapindaceae 789 557 Pozorovania
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum

Acer tataricum L. LC

Javor tatársky
Sapindaceae 1 934 1 379 Pozorovania
Acer tataricum
Acer tataricum
Acer tataricum
Acer tataricum