ZDA Rastline Združenih Držav Amerike Razišči

Bougainvillea glabra Choisy LC

 
Nyctaginaceae 2.507 2.200 Opazovanja
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Mirabilis jalapa L.

 
Nyctaginaceae 8.299 7.066 Opazovanja
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata