ZDA Rastline Združenih Držav Amerike Razišči

Mirabilis jalapa L.

 
Nyctaginaceae 8.917 7.574 Opazovanja
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa