Корови Корови пољопривредних поља Европе Истражите

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2.458 1.925 Налази
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti