Корови Корови пољопривредних поља ЕвропеИстражите

Abutilon theophrasti Medik.

Теофрастова липица
2.945 2.320 Налази
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti