Корови Корови пољопривредних поља Европе Истражите

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1.336 1.005 Налази
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 302 178 Налази
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor