Западна Европа Биљке Западне Европе Истражите

Acer buergerianum Miq. LC

Кинески трорежњевити јавор
Sapindaceae 473 309 Налази
Acer buergerianum
Acer buergerianum
Acer buergerianum
Acer buergerianum

Acer campestre L. LC

Клен
Sapindaceae 13.915 11.112 Налази
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer cappadocicum Gled. LC

Кападокијски јавор
Sapindaceae 244 173 Налази
Acer cappadocicum
Acer cappadocicum
Acer cappadocicum
Acer cappadocicum

Acer griseum (Franch.) Pax EN

Јавор папирасте коре
Sapindaceae 597 390 Налази
Acer griseum
Acer griseum
Acer griseum
Acer griseum

Acer japonicum Thunb. LC

Јапански јавор
Sapindaceae 1.167 964 Налази
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer monspessulanum L. LC

Маклен (биљка)
Sapindaceae 2.797 2.112 Налази
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

Пајавац
Sapindaceae 11.681 8.755 Налази
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae 2.698 1.983 Налази
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer palmatum Thunb. LC

Јапански јавор
Sapindaceae 9.284 7.847 Налази
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer platanoides L. LC

Млеч (јавор)
Sapindaceae 12.225 9.521 Налази
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

Обични јавор
Sapindaceae 15.694 12.471 Налази
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rubrum L. LC

 
Sapindaceae 4.717 3.966 Налази
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum

Acer saccharinum L. LC

Сребрнолисни јавор
Sapindaceae 5.997 4.724 Налази
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Acer tataricum L. LC

Жешља
Sapindaceae 1.916 1.363 Налази
Acer tataricum
Acer tataricum
Acer tataricum
Acer tataricum