Западна Европа Биљке Западне Европе Истражите

Larix decidua Mill. LC

Европски ариш
Pinaceae 4.538 3.206 Налази
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua