Kanada Kanadas flora Utforska

Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans