Centralamerika Costa Ricas flora Utforska

Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes