Centralamerika Costa Ricas flora Utforska

Bactris glandulosa
Bactris glandulosa
Bactris glandulosa
Bactris glandulosa
Bactris gracilior
Bactris gracilior
Bactris gracilior
Bactris gracilior