Centralamerika Costa Ricas flora Utforska

Guatteria lucens
Guatteria lucens
Guatteria lucens
Guatteria lucens