Centralamerika Costa Ricas flora Utforska

Hyptis spicigera
Hyptis spicigera
Hyptis spicigera
Hyptis spicigera