Centralamerika Costa Ricas flora Utforska

Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea